De website www.niemangroep.nl behoort toe aan Nieman Groep B.V.

Nieman Groep heeft haar hoofdlocatie in Utrecht en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 30137040.

Algemeen
De inhoud van de pagina’s op www.niemangroep.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel wij bij Nieman Groep streven naar een continu actuele en juiste inhoud op www.niemangroep.nl, bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten
Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op www.niemangroep.nl toe aan Nieman Groep. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, Nieman Groep, worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.

Voorwaarden
Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011

Lees de voorwaarden